O nas

O nas:
Jeste�my profesjonaln� i nowoczesn� firm�
geodezyjn�, kt�ra dzia�a�od 2004 r, �g��wnie na terenie
wojew�dztwa lubelskiego i podkarpackiego, ale r�wnie�
na terenie ca�ej Polski�. Nasze us�ugi wykonywane
w oparciu o najnowsze zastosowania techniczne,
wyj�tkowej klasy urz�dzenia oraz przede wszystkim
wieloletnie do�wiadczenie pracownik�w, przyci�gaj�
z roku na rok coraz wi�cej zadowolonych klient�w.